Què és i què fa La Grapadora?

La Grapadora és una idea de negoci que neix i es fonamenta en base a la meva experiència i formació professional. Sóc secretària jurídica, formada en el Col·legi d’Advocats de Barcelona i amb experiència en diferents bufets. També he estat secretària comercial i administrativa en diferents empreses i sectors.

Vaig començar a l’era de les olivetti, els papers de calca i de seda. Em vaig quedar meravellada quan aquell aparell que li deien fax imprimia una còpia perfecte d’un text enviat des de un punt remot. I creieu-me quan us dic, que em meravello cada dia de la evolució de les noves TIC.

Permanent esforç i formació són les paraules que poden definir el meu trenar professional. També il·lusió i creativitat.

Amb el suport i aprofitament de les noves TIC, La Grapadora està pensada per respondre a les necessitats dels despatxos i empreses sense generar costos innecessaris i compromisos més enllà dels serveis puntuals a cobrir en els àmbits de l’assitència personal, el secretariat qualificat i el suport administratiu.

Tant des de una vesant presencial com virtual, La Grapadora es desplega en tot un ventall de serveis a fi i efecte de garantir i satisfer les necessitats del seu despatx.

Així doncs, La Grapadora proporciona als professionals liberals i empreses avantatges de temps, de gestió, d’imatge professional i econòmics, alhora que es garanteix la prestació dels serveis amb total confidència i secret professional, amb una gestió i atenció exclusives al seu negoci.

Enllaç al web: www.lagrapadora.net

LaGrapadora