Aspectes innovadors

La Grapadora dóna la oportunitat a l’empresari de delegar estratègicament certes feines especifiques que no li generen ingressos directes i d’administrar el seu temps per dedicar-se exclusivament a les activitats rentables en les àrees claus del seu negoci.

Tant des de la vesant presencial, tant de la vesant virtual, La Grapadora és un valor de qualitat afegit pels seus clients, ja que l’empresari es beneficia del control i de la llibertat del seu temps i millora la seva imatge professional.

La Grapadora és flexible en el temps per la prestació dels serveis i dóna la possibilitat a l’emprenedor i petita empresa de comptar amb un suport professional pel temps que necessiti. L’excepcional dels serveis que ofereix La Grapadora és que no confereixen obligació de permanència ni continuïtat per temps dilatat, i permet a ambdues parts comprovar els resultats.